Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności

  1. Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

Abstract

Activities of professional probation officer for adults undertaken to execute the penalty of restriction of liberty

This paper describes the activities of professional probation officer undertaken to execute sentences of criminal court that refer to the penalty of restriction of liberty. The aim is to present a very important role of professional probation officer in the process of executing this kind of penalty.
The presentation consists of two parts. The first one refers to regulations concerning the penalty of restriction of liberty in the Polish Penal Code which have influence on tasks and activities undertaken by probation officers in executing that penalty. The second part contains a description of all the activities that a professional probation officer has to undertake to execute the penalty of restriction of liberty, taking into consideration all legislative changes that have taken place in the last few years.

Download article

This article

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

33, 2014. Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej

Pages from 159 to 179

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout