Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności

Magdalena Niewiadomska-Krawczyk

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

33, 2014. Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej

Pages from 159 to 179

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout