Articles

Janusz Sawicki

Articles

Wykonywanie środków o  charakterze wolnościowym w  prawie karnym skarbowym

AbstractDownload article

a fiscal penal law, the model of criminal policy, the libertarian measures

W sprawie warunkowego zawieszenia kary aresztu

Download article

Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego za przestępstwa skarbowe

AbstractDownload article

Zaniechanie ukarania z art. 16a i 16b k.k.s. — szczególne rodzaje czynnego żalu czy niepotrzebna kazuistyka?

AbstractDownload article

waiving penalty, fi scal penal law, active grief

Obowiązki sprawcy w ramach dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

Download article

Kara pozbawienia wolności za przestępstwa skarbowe — uwagi co do jej ostatecznego charakteru

AbstractDownload article

imprisonment, Fiscal Penal Code, ultimate nature, recidivism in fiscal penal law

Istota odstąpienia od wymierzenia kary za wykroczenia skarbowe

AbstractDownload article

essence of a waiver of penalty, tax offence, waiver of penalty, rationale behind and variants of a waiver, waiver in practice

Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

AbstractDownload article

juvenile, fiscal crime, fiscal misdemeanor

Historia Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego

AbstractDownload article

Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym — uwagi co do zasadności jej stosowania

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout