Artykuły

Jan Gola ORCiD:

Artykuły

Słowo wstępne

Pobierz artykuł

La corruption dans l’approche économique

AbstractPobierz artykuł

corruption, economy, pathology of the economic life

Wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego a działalność gospodarcza

AbstractPobierz artykuł

Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie francuskiej. Interpretacja pojęcia

AbstractPobierz artykuł

Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie francuskiej. Interpretacja pojęcia

AbstractPobierz artykuł

Działania Rady Europy w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji w administracji publicznej

Pobierz artykuł

Zapobieganie patologii korupcji w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa oraz  spółkami samorządowymi — wybrane zagadnienia

AbstractPobierz artykuł

Uwagi o obowiązkach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w stanach nadzwyczajnych

AbstractPobierz artykuł

Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław 14–15 czerwca 2010 r.

Pobierz artykuł

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako przejaw zapobiegania patologii w obrocie gospodarczym

AbstractPobierz artykuł

corruption, public procurement

Prewencja w obszarze aktów kwalifi kujących w działalności gospodarczej

AbstractPobierz artykuł

akty kwalifi kujące, prewencja, instrumenty publicznego prawa gospodarczego, działalność gospodarcza, reglamentacja gospodarcza, policja gospodarcza

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy