Articles

Angelika Jura

Articles

Problematyka przejścia wierzytelności o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem — wybrane zagadnienia

AbstractDownload article

crime, victim, damage, compensation, claim

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout