Articles

Łukasz Pohl

Articles

O ujęciu przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa w projektowanym art. 44a § 1 kodeksu karnego

AbstractDownload article

confiscation of property, forfeiture, criminal liability of enterprise

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout