Articles

Dagmara Gruszecka

Articles

Kilka uwag o użyteczności niektórych kategorii prawnych w badaniach nad pozycją grup dyspozycyjnych

AbstractDownload article

Tendencje prywatyzacji prawa karnego a ujmowanie społecznej szkodliwości jako podstawy kryminalizacji

AbstractDownload article

social harmfulness, privatisation of criminal law, criminalisation, legal good, offences prosecuted on private accusation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout