Artykuły

Agnieszka Kania

a.kania@wpa.uz.zgora.pl

Artykuły

General directives of judicial sentencing. Remarks in the context of the Polish Criminal Code

AbstractPobierz artykuł

judicial sentencing, sentencing principles, judicial sentencing guidelines

„Mój dom moją twierdzą”. Rozważania na tle regulacji art. 25 § 2a k.k.

AbstractPobierz artykuł

necessary self-defence, the limits of necessary self-defence, domestic trespass

About basic terms regarding judicial sentences. Remarks in the context of the Polish Penal Code

AbstractPobierz artykuł

judicial sentencing, penal reaction, sentencing principles, judicial sentencing guidelines

Sprawiedliwość kary z perspektywy ustawowych wskazań jej wymiaru. Rozważania na tle kodeksu karnego

AbstractPobierz artykuł

judicial sentencing, principle of the degree of guilt, justice, just punishment, general prevention directive.

Dyrektywa pozytywnej prewencji ogólnej — wybrane problemy. Uwagi na tle kodeksu karnego

AbstractPobierz artykuł

judicial sentencing, the general prevention directive, forming the legal awareness of the society

The directive for general prevention in empirical approach. Author’s research

AbstractPobierz artykuł

Judicial sentencing of minor and juvenile offenders. Remarks in the context of the Polish Criminal Code

AbstractPobierz artykuł

judicial sentencing, rehabilitating the offender, sentencing minors or juveniles

Cel(e) wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/171)

AbstractPobierz artykuł

purpose(s) of punishment, release on licence, judicial sentencing

Z problematyki umorzenia konsensualnego

AbstractPobierz artykuł

victim’s application, punishment purposes, reconciliation of the violator and the victim, follow-up agreement

Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia

AbstractPobierz artykuł

infraction, judicial sentencing, directives of the sentencing for infractions

Kilka uwag o  prawnokarnej polityce legislacyjnej

AbstractPobierz artykuł

penal policy, rational legislator, criminalization, judicial sentencing

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy