Articles

Sebastian Solecki

Articles

Kryminalizacja pośrednictwa ubezpieczeniowego w prawie karnym gospodarczym

AbstractDownload article

Kilka uwag o problematyce kryminalizacji nadużycia zaufania w świetle współczesnej nauki zarządzania

AbstractDownload article

management, trust, criminal law, economic criminal law, economic turnover, zarządzanie, zaufanie, prawo karne, prawo karne gospodarcze, obrót gospodarczy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout