Articles

Grzegorz Małyniuk

Articles

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego — przesłanki materialne

AbstractDownload article

conditional release, electronic surveillance

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout