Articles

Mikołaj Małecki

Articles

Funkcje ustawowej defi nicji przygotowania do przestępstwa. Zarys problematyki

AbstractDownload article

preparation of crime, attempt, rules of legal interpretation

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout