Artykuły

Rajnhardt Kokot ORCiD: 0000-0002-6240-7282

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Kilka uwag o  ochronie życia poczętego w  kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego

AbstractPobierz artykuł

life, criminal law, protection, conceived child, abortion, pregnancy, mother, woman, doctor, surgery, amendment

Aggravated murder and proposed changes to the Penal Code

AbstractPobierz artykuł

murder, penalty, amendment, protection of life, sanction, criminal responsibility, statutory signs, aggravating circumstances, criminal politics

Z problematyki  karalnego  doprowadzenia  do  samobójstwa  —  uwagi  na  tle  ustawowych  znamion  art.  151  k.k.   Część  I

AbstractPobierz artykuł

suicide, criminal law, lead, persuasion, assistance, assisted suicide, statutory traits, suicidal behavior

Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestępstw. Część II

AbstractPobierz artykuł

series, confluence of events, tightening, crime, punishment, scope, extraordinary, responsibility, multiplicity, continuity, modification, directive

Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa — uwagi na tle ustawowych znamion art. 151 k.k. Część II

AbstractPobierz artykuł

suicide, criminal law, drive, persuasion, assistance, assisted suicide, statutory traits, suicidal behavior

Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.

AbstractPobierz artykuł

amendment, criminal law, punishment, imprisonment, restriction of liberty, fine, non-custodial penalties, sentence, penal policy, reform, sanction, directives

Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestępstw. Część I

AbstractPobierz artykuł

series, confluence of events, tightening, crime, punishment, scope, extraordinary, responsibility, multiplicity, continuity, modification, directive.

Uwagi o istocie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i jego karaniu. Część I

AbstractPobierz artykuł

crime, terrorism, terrorist purpose, terrorist attack, framework directive, extraordinary tightening of punishment

O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r.

AbstractPobierz artykuł

assistance, danger, failure to assist, omission, threat, exposure

O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r. Część II

AbstractPobierz artykuł

assistance, danger, failure to assist, omission, threat, exposure

Nadzwyczajny wymiar kary – kilka uwag i kontrowersji

Pobierz artykuł

Z problematyki odpowiedzialności karnej za błąd w sztuce lekarskiej

Pobierz artykuł

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy