Artykuły

Joanna Brzezińska ORCiD: 0000-0002-5030-3363

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz

Pobierz artykuł

Temporalne aspekty kontratypu obrony koniecznej

Pobierz artykuł

O dzieciobójstwie z perspektywy statystyk

Pobierz artykuł

Z rozważań o terrorystycznym charakterze przestępstwa

Pobierz artykuł

Uwagi o przestępstwie uprzywilejowanym z perspektywy dzieciobójstwa

AbstractPobierz artykuł

Penal Code, crime of infanticide, emotional disturbance, labour, psyche of a woman

O kwalifikowanych typach zabójstwa we francuskim prawie karnym

AbstractPobierz artykuł

homicide, aggravated crime, premeditated murder

Z problematyki przestępczości zorganizowanej w prawie francuskim

AbstractPobierz artykuł

organized crime, financial crimes, cybercrimes, illegal trade

The problem of women’s crime. Selected tendencies

AbstractPobierz artykuł

women’s crime, female perpetrators, aggression

Z rozważań o znamionach zmodyfikowanych odmian przestępstwa zgwałcenia z perspektywy polskiego i francuskiego prawa karnego

AbstractPobierz artykuł

the crime of rape, qualifying hallmarks, the modified type of crime

Temporalne aspekty kontratypu obrony koniecznej

Pobierz artykuł

Z problematyki przestępczości ubezpieczeniowej w sektorze komunikacyjnym

Pobierz artykuł

Kilka uwag o  „wypadku mniejszej wagi”

AbstractPobierz artykuł

act of lesser gravity, offence treated less severely, level of culpability

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy