Articles

Adam Kwieciński : 0000-0002-2652-2689

adam.kwiecinski@uwr.edu.pl

Articles

Go to page: 12 > >>

Słowo wstępne

Download article

Rozwój badań nad wykonywaniem kar na Uniwersytecie Wrocławskim

Download article

Kształtowanie się polskiego modelu wykonywania tymczasowego aresztowania w latach 1945−1969

AbstractDownload article

preventive detention, preventive measures, historical background, legal status, penitentiary, enforcement proceedings

Cele izolacji penitencjarnej w perspektywie odrzucenia idei przymusowej resocjalizacji

AbstractDownload article

Contemporary challenges in the work of court probation officer for adults. Critical recognition from the perspective of the Polish experience

AbstractDownload article

probation officer, supervision, mental disorders, changes in the law

Z badań nad karami dyscyplinarnymi. Umieszczenie w celi izolacyjnej w praktyce penitencjarnej

Download article

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a prawo do korespondencji skazanego i tymczasowo aresztowanego

AbstractDownload article

correspondence, censorship, detention, surveillance, detainee, European Court of Human Rights case law, European Convention on Human Rights

Key problems relating to the enforcement of restriction of liberty in Poland. Remarks in the context of changes in criminal enforcement law

AbstractDownload article

restriction of liberty, enforcement proceedings, amendments to criminal law, probation officer, community work, electronic supervision

Wybrane problemy związane ze stosowaniem i wykonywaniem tymczasowego aresztowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Download article

Recenzja: Małgorzata Szwejkowska, Skazani z  zaburzeniami preferencji seksualnych. Studium karnoprawne i  kryminologiczne, Olsztyn 2013

Download article

Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w  prawie czy może ich nieunikniona perspektywa?

AbstractDownload article

probation officer, criminal enforcement proceedings, probation measures, Electronically Monitored Curfew, penalty of restriction of liberty

Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout