Artykuły

Jakub Kociubiński ORCiD: 0000-0002-4391-7439

kociubinski.jakub@prawo.uni.wroc.pl

Artykuły

Transport lotniczy jako usługa użyteczności publicznej — analiza unijnego modelu regulacji

AbstractPobierz artykuł

air transport, public service obligation, services of general economic interest, EU law, competition law

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – powstanie, ewolucja, perspektywy. Wybrane zagadnienia reformy wprowadzonej Traktatem lizbońskim

Pobierz artykuł

Dostęp do niezawisłego i bezstronnego sądu jako element prawa do rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Pobierz artykuł

Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w ramach Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych UE

Pobierz artykuł

Finasowanie budowy kolejowych obiektów infrastruktury usługowej w świetle prawa pomocy publicznej — o potrzebie większej przejrzystości

AbstractPobierz artykuł

transport kolejowy, prawo UE, Pomoc publiczna, zasada inwestora rynkowego, efekt zachęty

Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege i jej ograniczenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

AbstractPobierz artykuł

European Court of Human Rights, European Convention for the Protection of Human Rights, rule of law, no punishment without law, Nuremberg clause, statutory lawlessness

Joint ventures between airlines in the light of full-functionality criterion in EU merger control

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy