Articles

Tomasz Hachoł

Articles

Kryminalizacja korupcji w sektorze prywatnym w niemieckim prawie karnym w odniesieniu do rozwiązań polskich

Download article

Karnoprawne i administracyjnoprawne przepisy dotyczące reklamy produktów leczniczych

AbstractDownload article

pharmaceutical law, advertising of medicinal products, criminal law, administrative law, product liability

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout