Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 40, 2016, ss.104

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.40.1

Download articleDownload article

Wszczęcie i data zakończenia postępowania w przedmiocie wykonania kary ograniczenia wolności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.40.2

AbstractDownload articleDownload article

restriction of liberty, shortening of the sentence period, sentence enforcement

Zasady orzekania kary ograniczenia wolności — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.40.3

AbstractDownload articleDownload article

principles of sentencing, obligations of the probation period, deduction from remuneration, unpaid supervised work

Racjonalizacje kar wolnościowych i rola kuratora sądowego — uwagi na tle generycznej kary ograniczającej wolność skazanego w Polsce oraz w Anglii i Walii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.40.4

AbstractDownload articleDownload article

the penalty of liberty limitation, community sanctions and measures, generic penalty, probation, probation officer

Jaki kształt kary ograniczenia wolności?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.40.5

AbstractDownload articleDownload article

restriction of liberty, community service or work, deduction from remuneration

Kara ograniczenia wolności w systemie środków reakcji karnej. Rozważania aksjologiczne i polityczno-kryminalne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.40.6

AbstractDownload articleDownload article

community service or work, managerial penology, humanism of sentencing

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout