Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 41, 2016, ss.160

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.1

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Z rozważań o znamionach zmodyfikowanych odmian przestępstwa zgwałcenia z perspektywy polskiego i francuskiego prawa karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.2

AbstractDownload articleDownload article

the crime of rape, qualifying hallmarks, the modified type of crime

Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestępstw. Część I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.3

AbstractDownload articleDownload article

series, confluence of events, tightening, crime, punishment, scope, extraordinary, responsibility, multiplicity, continuity, modification, directive.

Zasada domniemania niewinności — próba spojrzenia materialnoprawnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.4

AbstractDownload articleDownload article

presumption of innocence, guilt, dogmatic structure of crime

Kradzież karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego (art. 278 § 5 k.k.) jako przykład kryminalizacji na przedpolu czynu zabronionego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.5

AbstractDownload articleDownload article

theft, misappropriation, cash machine, ownership, possession

Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.6

AbstractDownload articleDownload article

advocate, obligatory assistance of an advocate (coertion advocate), criminal proceedings

Ogólne dyrektywy wymiaru kary za wykroczenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.7

AbstractDownload articleDownload article

infraction, judicial sentencing, directives of the sentencing for infractions

Hipokrates przed sądem, czyli tajemnica lekarska w prawie niemieckim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.8

AbstractDownload articleDownload article

medical secrecy, medical confidentiality, disclosure of medical secret, medical secret

Varia

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zatrudnienie skazanych. W poszukiwaniu nowego modelu funkcjonowania instytucji izolacyjnych”, Wrocław, 25 listopada 2016 r.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.9

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout