Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne materialne

Odpowiedzialność karna pracodawcy w ujęciu zasady nullum crimen sine lege

Pobierz artykułPobierz artykuł

O zagadnieniu racjonalnej kryminalizacji i penalizacji pedofilii w polskim prawie karnym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kryminalizacja korupcji w sektorze prywatnym w niemieckim prawie karnym w odniesieniu do rozwiązań polskich

Pobierz artykułPobierz artykuł

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część I

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne procesowe

Europejski nakaz dowodowy

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dostęp do niezawisłego i bezstronnego sądu jako element prawa do rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Pobierz artykułPobierz artykuł

Podstawy stosowania tymczasowego aresztowania

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zakaz zajęcia i zapoznania się z treścią pism z art. 225 § 3 k.p.k.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne wykonawcze

Treść i znaczenie zasady praworządności w prawie karnym wykonawczym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nagrody i kary dyscyplinarne w systemie oddziaływań penitencjarnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Procedura wizytacji instytucji izolacyjnych. Uwagi na tle projektowanych zmian dotyczących nadzoru penitencjarnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Obowiązek informowania pokrzywdzonego o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego — uwagi na tle stosowania art. 168a k.k.w.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Istota długoterminowej kary pozbawienia wolności oraz jej struktura i dynamika

Pobierz artykułPobierz artykuł

Dozór elektroniczny. Zagadnienia ogólne i kilka uwag dotyczących jego wdrożenia do polskiego ustawodawstwa karnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Indywidualny program wykonywania kary pozbawienia wolności jako podstawa systemu programowanego oddziaływania

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nauki pokrewne

Niektóre aspekty kryminologiczne dzieciobójstwa w Polsce i we Francji w XX wieku

Pobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi o klauzuli odpowiedzialności zastępczej za przestępstwa w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy