Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 35, 2015, ss.172

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne materialne

Z problematyki  karalnego  doprowadzenia  do  samobójstwa  —  uwagi  na  tle  ustawowych  znamion  art.  151  k.k.   Część  I

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

suicide, criminal law, lead, persuasion, assistance, assisted suicide, statutory traits, suicidal behavior

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w  stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część I

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

preventive measures, criminal liability of young offenders, juvenile de­linquents, educational and corrective measures, youth detention centre

Uwagi o  wybranych typach kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa we włoskim prawie karnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

homicide, life sentence, aggravated crime, premeditated murder

Prawo karne procesowe

Zwrot korzyści majątkowej uzyskanej z  przestępstwa skarbowego innej osoby w  k.k.s.

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

financial benefit, reimbursement of financial gain

Dziecko jako świadek w  procesie karnym w  ujęciu teoretycznym i  praktycznym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

minors, witness, victim, interrogation

Prawo karne wykonawcze

„Zbyt ciężkie skutki natychmiastowego wykonania kary” jako podstawowa przesłanka fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

imprisonment sentence, convicted offender, conditional prerequisite, excessively adverse effects

Zabezpieczenie majątkowe na poczet kary grzywny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

fine, complaint, security on property, criminal responsibility, enforcement proceedings

Nauki pokrewne

Kilka uwag o  prawnokarnej polityce legislacyjnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

penal policy, rational legislator, criminalization, judicial sentencing

Ewolucja metod badań zapachowych — początki osmologii w  Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

osmology, experiment, scent traces

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy