Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 33, 2014. Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, ss.232

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

reoffending, probation agencies, risk assessment, risk management, risk groups

Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

imprisonment, alternatives to imprisonment, probation

Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  17 lipca 2013 r. oraz uchwały Sądu Najwyższego z  27 marca 2014 r.

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

probation, order of execution of sentence, conditions governing order

Wykonywanie środków o  charakterze wolnościowym w  prawie karnym skarbowym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

a fiscal penal law, the model of criminal policy, the libertarian measures

Oportunistyczny model pracy socjalnej ze skazanymi

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

social work, rehabilitation, imprisonment

Krytycznie o  zawieszeniu wykonania kary w  polskim prawie karnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

probation, alternative sanctions, restorative justice

Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

professional probation officer, restriction of liberty, activities of professional probation officer, restriction of liberty in Polish Penal Code, execution of the penalty of restriction of liberty in the Penal Executive Code, penalties

Contradictio in adiecto? O  warunkowym zawieszeniu kar wolnościowych w  świetle obowiązującej regulacji i  propozycji legislacyjnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

conditional suspension, non-isolation penalties, alternative penalties

Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w  prawie czy może ich nieunikniona perspektywa?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

probation officer, criminal enforcement proceedings, probation measures, Electronically Monitored Curfew, penalty of restriction of liberty

Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a  zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

penal measure, ban on performing functions in a commercial company, executing the penal measure, prohibition of holding certain positions, legal consequences of conviction

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy