Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 32, 2014, ss.160

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne materialne

Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

accomplice, offence, crucial circumstances, disclosure, obligatory mitigation, penalty, witness

Rozkład materialnego ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

defamation, burden of proof, guilt, exclusion of unlawfulness

Wiarygodność dokumentów w polskim prawie karnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

document, credibility, forgery, offence, handwriting examination

Prawo karne procesowe

Kilka uwag na temat oceny prawdomówności wypowiedzi w procesie karnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

truth, lie, evaluating truthfulness and credibility, criminal proceedings, e-minutes

Prawo karne wykonawcze

Kształtowanie się polskiego modelu wykonywania tymczasowego aresztowania w latach 1945−1969

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

preventive detention, preventive measures, historical background, legal status, penitentiary, enforcement proceedings

Nauki pokrewne

Pozwolenie na posiadanie broni palnej — uwagi de lege lata i de lege ferenda

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

firearms license, firearms certificate, firearms licensing decisions, access to firearms, firearms

Strategia oraz taktyka zapobiegania i zwalczania czynów zabronionych związanych z bezpieczeństwem meczu piłki nożnej jako problem polityki kryminalnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

football related crimes, countering crime, prevention of violence in sports, policing, Euro 2012

Varia

O prawnym charakterze obowiązku naprawienia szkody — uwagi na marginesie monografii Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem (Warszawa 2010)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

obligation of remedy, compensation/remedy, damages, crime

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy