Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne materialne

Temporalne aspekty kontratypu obrony koniecznej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawnokarne aspekty stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne procesowe

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w Polsce i w Niemczech. Zarys problematyki porównawczej

Pobierz artykułPobierz artykuł

Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed stałym MTK – uwagi na tle rezolucji 1593 (2005)

Pobierz artykułPobierz artykuł

Postępowanie przyspieszone. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Pobierz artykułPobierz artykuł

Obserwacja psychiatryczna w świetle zasady domniemania niewinności

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawo karne wykonawcze

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Charakter prawny i teleologiczne podstawy koncepcji sędziowskiego nadzoru penitencjarnego

Pobierz artykułPobierz artykuł

Inicjowanie przez prokuratora zmiany lub uchylenia postanowienia w trybie art. 24 § 1 k.k.w. oraz wzruszanie prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym wykonawczym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności

Pobierz artykułPobierz artykuł

Nauki pokrewne

Współpraca policyjna w Unii Europejskiej: od TREVI do Schengen III

Pobierz artykułPobierz artykuł

Wizja lokalna na tle innych czynności procesowo-kryminalistycznych

Pobierz artykułPobierz artykuł

Uprawnienie strony i uczestnika postępowania cywilnego do obrony swoich praw a regulacja art. 212 k.k. i art. 213 k.k.

Pobierz artykułPobierz artykuł

Penalizacja nieudzielenia informacji w postępowaniu wykroczeniowym a art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym

Pobierz artykułPobierz artykuł

Zmiany w modelu funkcjonowania prokuratury w Polsce

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy